Privacyverklaring FestiSquad

FestiSquad vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. FestiSquad wil daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Daarom vindt u hieronder een toelichting. Voorop staat dat FestiSquad zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna afgekort Wpb). Per 25 mei 2018 zijn de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Je dient je ervan bewust te zijn dat FestiSquad niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. 

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor één van onze diensten (HR dienstverlening, waaronder bemiddeling, werving en selectie, uitzenden, payroll, detachering, salarisadministratie en personeelsmanagement, hierna: de dienstverlening) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van FestiSquad of die van een derde partij. 

Vragen, klachten of geschillen

Iedereen die vragen heeft over de bescherming van persoonsgegevens, kan contact opnemen via het contactformulier op de website van FestiSquad. 

Eindverantwoordelijkheid

Eindverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen PriveOber. FestiSquad (‘Verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens), zijn de Vennoten.

Contactgegevens

FestiSquad B.V

Epelenberg 19B

4817 CA, Breda

Ingeschreven in het Handelsregister (Kamer van Koophandel) onder nummer 92110290

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening legt FestiSquad gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door FestiSquad en in deze Privacy Verklaring genoemde derden.

Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

 • (Voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN nummer, cv, diploma’s, personele documenten, kopie ID bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen;
 • Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
 • Bankrekeningnummer;
 • VAR verklaringen;
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is gegeven door jou.

Wij leggen gegevens vast om

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
 • Service te kunnen verlenen indien je die bij het gebruik van FestiSquad.nl nodig hebt (bijv. indien je je wachtwoord bent vergeten om je uren in te kunnen voeren)
 • Gewerkte uren te registreren;
 • De elektronische versie van de FestiSquad nieuwsbrief te sturen;
 • Gebruikers op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van FestiSquad en de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van PriveOber  (waaronder ook FestiSquad ressorteert) en in deze Privacy verklaring genoemde derden;
 • Betalingen te verwerken;
 • Geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen voor adverteerders;
 • Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers.

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden

 • Staffable B.V. Verantwoordelijk voor de salarisadministratie en het roosteren van de diensten.
 • Bedrijven die deel uitmaken van of gelieerd zijn aan PriveOber
 • Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten (uitzendkrachten of werknemers), waarbij in elk geval het cv zal worden verstrekt.

De informatie wordt niet met andere derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacy Verklaring vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

FestiSquad is wettelijk verplicht om mee te werken als opsporingsinstanties, zoals de politie of bijvoorbeeld de FIOD gegevens vorderen. FestiSquad onderzoekt in deze gevallen altijd nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende opsporingsinstantie en ziet er op toe dat procedurele privacy waarborgen goed in acht genomen worden.

Een derde partij mag zich op geen enkele manier toegang verschaffen tot de persoonlijke data van onze klanten en of medewerkers.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen: mail@FestiSquad.nl of bellen op nummer: 06-23031338

Aansprakelijkheid

Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. FestiSquad is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite.

FestiSquad is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de website FestiSquad.nl Evenmin is FestiSquad verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de websites. FestiSquad is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.

De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie. 

Website en cookies

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie en aanbiedingen voor onze klanten op de site te zetten. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daarmee hebt ingestemd.

Bij bezoek aan de FestiSquad.nl-website wordt een tijdelijk bestandje (‘cookie’) op de harde schijf van uw computer geplaatst. Een cookie bevat geen identificerende gegevens en worden alleen toegepast om het gebruik van de FestiSquad.nl-site voor u gemakkelijker te maken. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u via uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) het gebruik van cookies blokkeren. De meeste onderdelen van onze website blijven dan leesbaar.

Wijzigingen

FestiSquad behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Op www.FestiSquad.nl vindt u altijd de meest recente versie van het privacybeleid van FestiSquad.nl.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen Privacy Verklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze Privacy Verklaring, kun je contact met ons opnemen: mail@FestiSquad.nl of bellen op nummer: 06-23031338

Breda, december 2023